Vooruitstrevende beleidsmakers gezocht

Sturing vanuit de voorste linie wordt de norm

De beste verpleeghuizen worden de norm. Dat zijn volgens minister Hugo de Jonge van VWS die verpleeghuizen die het verstandigst met hun geld omgaan. Ze hebben de meeste zorgverleners beschikbaar door geen geld te besteden aan onnodige overhead. Aldus de minister.

Wat voor de langdurige zorg geldt, geldt voor de hele zorg. Voor het hele publieke domein eigenlijk. Na jaren van schaalvergroting en pogingen de overhead te verdunnen, is een radicaal andere trend ingezet. Die van sturing vanuit de voorste linie. En dan gaat het om veel meer dan alleen maar geld – het gaat om kwaliteit. Niet in de eerste plaats van de zorg of andere diensten, maar om de kwaliteit van leven. En die kan nu eenmaal alleen in de leefwereld gestalte krijgen.

We zijn op zoek naar bestuurssecretarissen en beleidsfunctionarissen in de zorg om samen met ons de consequenties van deze omkering tot op de bodem te doorgronden. Want het is onbestaanbaar dat er nog iemand kan denken dat deze verandering aan hem of haar voorbij gaat. En al helemaal niet aan bestuurders.

 

Lees verder

Harold Janssen