Rijnland Praktijk Festival

Honderden Rijnlanders wisselden hun prakijkervaring uit op dinsdag 24 april. Op die dag vond het grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland plaats op Campus Zonheuvel in Doorn. Boordevol voorbeelden van Rijnlands denken en doen uit zorg, onderwijs, bedrijfsleven, overheid en sociaal domein. In de Rijnlandse kijk op de wereld, die kan bogen op een lange traditie, begint organiseren bij de vakmensen in de voorste linie. Zij organiseren zichzelf, al dan niet in de vorm van zelfsturende teams. Daar hebben ze geen managers voor nodig. Er zijn wel stafdiensten, maar die zijn er om de voorste linie te ondersteunen met het realiseren van de bedoeling van de organisatie.]

Managers en beleidsmedewerkers kunnen terecht op eindeloos veel seminars en congressen. Vakmensen en professionals in ondersteunende diensten hebben hun specialistische bijeenkomsten, maar die gaan zelden of nooit over zelf organiseren. Zij moeten het daarom doen met verhalen van de geïnspireerde manager die ergens nieuwe inzichten heeft opgedaan en vervolgens uitrolt of uit laat rollen over de organisatie. Dit festival vormt de uitzondering en is daarin uniek.

Praktijk

Dit festival gaat dus niet over missie, visie en kernwaarden of andere thema’s en wijsheden die door goeroes en experts vanaf een podium verkondigd worden. De meeste vakmensen en professionals hebben uit hoofde van hun beroep voldoende affiniteit met de bedoeling van de organisatie. En ze weten doorgaans donders goed hoe de vork in de steel steekt. Eigenaarschap voelen, regie pakken en je eigen ondersteuning regelen: graag, als je maar de ruimte krijgt. Als je maar voldoende autonomie hebt om je vak uit te kunnen oefenen, dat is wat je gelukkig maakt.

Op dit festival maak je kennis en deel je kennis met vakmensen en professionals die ervaring hebben - al langer of pas kort - met ‘je zaakjes’ zelf organiseren. Bij Buurtzorg, Buurtdiensten, Campus Columbus, Familiehulp, Finext, Gemeente Nijkerk, Part-up, Kinki Kappers, Viisi, Schoongewoon, Wilgaerden en tal van andere organisaties en bedrijven. Hoe doen zij het, en tegen welke problemen lopen ze op? Hoe gaan zij om met stafdiensten die stug en star hun werkelijkheid verkopen? Hoe regelen zij de ICT en de financiën? Hoe verloopt de besluitvorming in zelfsturende teams? Welke stuurinformatie heeft de voorste linie nodig? In ieder geval geen management informatie. Wist je dat er een organisatie is in ons land met 14.000 medewerkers maar zonder planning & control cyclus?

Klik hier voor een beeldverlag.

Voor 2019 staat het Rijnland Praktijk Festival gepland op 20 juni 2019 in het Havenkwartier in Deventer (e.e.a. in samenwerking met Het Grootste Kennisfestival).

 

 

 

 

Harold Janssen