Publicaties

Vakmensen aller landen, verenigt u! (NRC Next, 20 mei 2015)

Door Esther Barfoot en Harold Janssen

Pamflet Voor een sterke economie moet vakinhoudelijke kennis weer belangrijker worden dan regeltalent, zo stelt Mathieu Weggeman afgelopen zaterdag in nrc.next. Hij legt de vinger op de zere plek, zonder meer. Maar hoe had hij gedacht dat dat ging gebeuren zolang ‘mensen die goed kunnen praten’ de baas zijn? Daarvoor moeten die vakinhoudelijk deskundigen eerst onder hun juk vandaan komen. Voor hen is dit stappenplan.

Themanummer 28 Zorg in Beweging, voorjaar 2014

Themanummer 28 Zorg in Beweging, voorjaar 2014

(€ 15,-- per stuk inclusief BTW + verzendkosten)

Van Human Factor tot Coöperatieve Anarchist. Een andere kijk op verandering.

Door Harold Janssen en Jaap Peters

Verschenen in het themanummer "Waarnemen" nr 31 van het kwartaalmagazine Slow Management

Het is inmiddels alweer een cliché: we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in verandering van tijdperk. Klassieke benaderingen om organisaties zich te laen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Productiever is het om uit te gaan van de veranderingen die in alle uithoeken van de samenleving volop in gang zijn. En de vraag te stellen of de gangbare ordening in organisaties überhaupt wel een antwoord kan bieden. Hoe de medewerker van human factor tot coöperatieve anarchist werd.

 

 

Rijnlands voor de verandering. Stop met het denken voor de ander ook in onze publieke organisaties!

Door Harold Janssen en Jaap Peters

Verschenen op Management.site op 6 mei 2014 en verschenen in het themanummer "De Nieuwe Gemeente" nr 29 van het kwartaalmagazine Slow Management

‘Een sterke economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan alleen als we vakmanschap meer ruimte en waardering geven. Mensen in de voorste linie van het onderwijs, in de zorg en bij de politie moeten trots kunnen zijn op hun werk en zich gesteund weten door hun leidinggevenden. Vertrouwen, ruimte en voldoende tijd zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Niet toegeven aan de reflex om op elk incident te reageren met nieuwe regelgeving. Bewezen vakmanschap belonen met minder verantwoording en controle. Het loongebouw moet zo in elkaar zitten dat echte vakmensen voor promotie niet hoeven te vluchten in managementfuncties’. Bovenstaande alinea komt uit de Inleiding van het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ (29 oktober 2012) van het kabinet Rutte II. Een indrukwekkende passage. De passage doet feitelijk een voorstel over hoe organisaties ingericht moeten zijn in het onderwijs, in de zorg en bij de politie.

 

100 Jaap piepel-managen is wel genoeg

Door Harold Janssen en Jaap Peters

Verschenen in het themanummer "Taylor Voorbij" nr 18 van het kwartaalmagazine Slow Management

Het vervaardigen van een T-Ford, die in 1910 van de band rolde, vergde 7.882 handelingen. Henry Ford was heel precies in die dingen. In een bepaald jaar, zo had hij laten uitrekenen, waren voor de productie 949 ‘sterke mannen’ nodig
met alle vier de ledematen, 2.627 mannen met één been, 715 met één arm, tien blinden en twee mannen zonder armen. Henry Ford, grondlegger van het competentiemanagement?