Leergang Gids voor Bestuurders

We gaan Nederland verrijken met een authentieke groep Rijnlandse gidsen voor bestuurder. Die leergang is noodzakelijk geworden nu steeds meer bestuurders in met name het publieke domein kiezen voor de Rijnlandse weg. Dat betekent dat de sturing van de organisatie onverkort ligt bij de voorste linie, dus middenin de samenleving en in cocreatie met bewoner, burger of client. Een consequente uitwerking van die bestduringsfilosofie is dan een must. En dat weer betekent het afzweren van vele oude gewoontes en reflexen.

In de praktijk blijkt dat zo eenvoudig nog niet. Je kunt dat met je hoofd wel begrijpen, maar een mens zit vol met routines en gewoontes die zomaar niet meeveranderen. Daarvoor moet je veel oefenen. Dat geldt temeer voor mensen die de bestuurder helpen bij de uitwerking van de Rijnlandse bestuurringsfilosofie. Zij moeten de bestuurder niet volgen, maar juist kunnen gidsen.

Rijnlandse bestuurders hebben aangegeven dit initiatief zeer te verwelkomen. Hun leven is al verwarrend genoeg met allerlei instanties om de organisatie heen die de omslag nog moeten maken. De rommelzolder, zoals wij dat noemen, is je ergste vijand tijdens transformatieprocessen. De rommelzolder is die plek in je bovenkamer waar alles een goed idee lijkt, ongeacht of de onderliggende ideeen conflicteren of niet. Ieder mens heeft daar last van.

Werk aan de winkel dus ook voor hen die bestuurders daarbij willen helpen. Te beginnen met een diepteinvestering in jezelf. Immers, wie betekenisvol wil zijn in de transitie naar Rijnlands organiseren, heeft een scherp wapen nodig: zichzelf.

De leergang staat onder leiding van Harold Janssen en Jaap van der Mei. Voor meer informatie zie: Gidsen voor bestuurders

secretariaat@delimes.nl