Gang van zaken en Algemene Voorwaarden

Op onze opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals hiernaast vermeld.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze opleiding dan treft u hierbij aan de klachtenprocedure en een klantenformulier.